Sinamantala ng nakababatang kapatid na babae ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa bahay para bigyan ng aphrodisiacs ang kanyang kapatid at ang resulta

 naglo-load 

Si Bracon Rin, na mahal ang kanyang kuya, ay gustong-gustong manligaw sa kanyang kuya, ngunit ang kanyang kuya na may sentido komun, ay hindi man lang tinitingnan ang kanyang kapatid bilang isang sekswal na bagay. Walang magawa ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa huling paraan ng paggamit ng aphrodisiacs, at anuman ang mangyari, inanyayahan niya ang lahat na ipagpatuloy ang panonood ng pelikula.

Sinamantala ng nakababatang kapatid na babae ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa bahay para bigyan ng aphrodisiacs ang kanyang kapatid at ang resulta