Kapag ang dalawang matalik na kaibigan ay naging linga