IPX-579 Nananatili sa bahay ng isang kasamahan dahil na-miss niya ang tren at ang dulo

 naglo-load 

Dahil sa biglaang overtime, naiwan ako sa tren pauwi ngayon at masuwerte ako na may magandang kasamahan na nagpatuloy sa akin ng beer para bumalik sa bahay niya para uminom, at hindi ako naghinala hinahayaan akong manatili.

IPX-579 Nananatili sa bahay ng isang kasamahan dahil na-miss niya ang tren at ang dulo