Ano ang dapat kong gawin sa maagang bakasyon sa Tet kasama ka?