2 empleyado ang nagsisilbi sa kanilang amo na parang mga hari sa isang business trip....