URKK-075 Ang big-breasted na anak ng asawa ko

 naglo-load 

Biglang nawala ang kanyang ama at namuhay ng mag-isa si Shion kasama ang kanyang ina. Kapag nagbayad ka ng iyong upa, nalaman mong huli ka na ng ilang buwan. Ang isang walang magawang batang babae ay nagmamakaawa na alagaan siya ng kanyang inaatras, moody, iritable at masama ang loob na may-ari ng bahay. Nataranta ako at tumanggi akong alagaan si Simo nang utusan akong mag-asikaso ng mga pagkain, damit at personal na gamit, ngunit sumunod ako alang-alang sa bahay. One of these days, hindi ako makatanggi dahil hinihingi ako sa katawan ko.

URKK-075 Ang big-breasted na anak ng asawa ko