Bina-blackmail ng nagpautang ang kanyang mahirap, magandang asawa, si Karen Kaede