Nahuli sa ulan kasama ang isang magandang babae sa isang abandonadong bahay

 naglo-load 

Nasa bundok at kagubatan kami ni Shoko Takahashi nang biglang bumuhos ang ulan hanggang hating-gabi na. Hindi tumitigil ang ulan. at dito kami dalawa lang ang kukuha. Doon magsisimula ang kwento. Pinalamig kami ng ulan, buti na lang at may malapit na abandonadong bahay at swerte naman ang narating namin, Sa isang espasyong kaming dalawa lang, kailangan namin ng sariwang hangin at naranasan ko ito ng makatang panahon.

Nahuli sa ulan kasama ang isang magandang babae sa isang abandonadong bahay