Umupa ng serbisyo sa paglilinis ng bahay para makilala ang patutot na si Kasumi Tsukino

 naglo-load 

Umupa ng serbisyo sa paglilinis ng bahay para makipagkita sa prostitute na si Kasumi Tsukino. Isang lalaki ang nagpakasal at sila ay tumira sa isang bahay na maraming kasangkapan. Isang araw nagkasakit ang kanyang asawa kaya nag-online siya para maghanap ng express house cleaning service. Ang pinadala nila ay ang babaeng si Kasumi Tsukino, isang babaeng may mababang trabaho ngunit mas maganda pa sa inaakala niya. Bigla niya itong niyakap mula sa likuran kahit nasa bahay pa ang asawa, naramdaman niya ang mabilog nitong dibdib sa likod nito. At ang mga sandali ng pangangalunya ay nangyari, isang masarap at hindi mapaglabanan na batang babae ang lumitaw sa kanyang bahay bilang isang regalo, sila ay nagmahalan ng maraming beses.

Umupa ng serbisyo sa paglilinis ng bahay para makilala ang patutot na si Kasumi Tsukino