Isang estudyante ang nagsasanay sa paggawa ng mga sugar baby