Dalubhasa ang young master sa pagpapastol ng mga gulay para sa paglalakad