Mahilig sumakay ng kabayo ang babaeng may salamin sa mata