RBK-072 Pagkalabas na pagkalabas ng aking pinakamamahal na asawa sa bahay, ang kanyang asawa ay nakipagtalik sa isang lalaki....

 naglo-load 

Kapag sinabi sa akin ang kuwento, nakita ko na balintuna na ang isang babae ay magbabayad para sa isang lalaki. "It's not an affair or an affair, it just makes me feel good," paulit-ulit na bulong sa akin ng katabi ko. Kaya naman tinuro ako ni devil... I was just trying to be curious. Isang hindi inaasahang at kapana-panabik na karanasan... Ang unang saya sa aking buhay na hindi ko matitikman ay ang aking relasyon sa aking asawa.

RBK-072 Pagkalabas na pagkalabas ng aking pinakamamahal na asawa sa bahay, ang kanyang asawa ay nakipagtalik sa isang lalaki....