Mga alaala kasama ang bastos na gulay na mahilig mag-film