Ginahasa ang asawa ng kanyang kaibigan pagkatapos ng party